نویسنده = ���������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. تقوا؛سرآمد اخلاق، درآمدی بر شناخت مفاهیم اخلاقی از دیدگاه قرآن و سنت

دوره 5، شماره 15، بهار 1388، صفحه 35-85

محمد صادق حسینی سرشت؛ امیر اشرافی


2. عوامل کسب یقین از دیدگاه قرآن و سنت

دوره 4، شماره 14.13، پاییز 1387، صفحه 5-45

محمد صادق حسینی سرشت


3. جستاری در مفهوم شناسی«زیغ» از منظر قرآن و سنت

دوره 4، شماره 14.13، پاییز 1387، صفحه 97-146

محمد صادق حسینی سرشت