نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. نگاهی به عناصر برنامۀ درسی در کتاب مفاتیح‌الحیاة آیت‌الله جوادی‌آملی

دوره 12، شماره 45، پاییز 1395، صفحه 57-88

10.22081/jare.2016.22301

محبوبه محمد شفیع؛ سیدابراهیم میرشاه جعفری


2. درآمدی بر اصول تربیت اخلاقی از منظر ملا احمد نراقی

دوره 10، شماره 35، بهار 1393، صفحه 9-39

کمال نصرتی هشی؛ رضا علی نوروزی؛ حسین منصوری؛ ستاره موسوی؛ رقیه حقیقت