کلیدواژه‌ها = فضیلت
سعادت از منظر ارسطو و ابن‌مسکویه رازی

دوره 12، شماره 43، خرداد 1395، صفحه 158-123

10.22081/jare.2017.44855.

علیمحمد ساجدی؛ هاجر دارایی تبار


بررسی تطبیقی سعادت از دیدگاه فارابی و علامه طباطبایی

دوره 10، شماره 38، دی 1393، صفحه 68-101

10.22081/jare.2017.44768.

وحید دهقانی فیروزآبادی؛ محمد بنیانی


بررسی و نقد اخلاق رواقی

دوره 8، شماره 29، آذر 1391، صفحه 103-130

مجتبی جلیلی مقدم


محبّت، فضیلت برتر در اندیشه‌ی اخلاقی توماس آکوئیناس

دوره 7، شماره 25، آذر 1390، صفحه 171-196

فروزان مصطفی منتقمی؛ زهرا خزاعی


اخلاق دکارت

دوره 6، شماره 20، شهریور 1389، صفحه 190-224

10.22081/jare.2010.21146

محمد جواد موحدی


غایت اخلاقی در نیکوماخوس ارسطو

دوره 6، شماره 19، فروردین 1389، صفحه 132-157

حسین کیانی


بنیاد اخلاق از نگاه قرآن‏

دوره 3، شماره 8، شهریور 1386، صفحه 30-53

شانظری