کلیدواژه‌ها = رشد اخلاقی
رشد اخلاقی کودکان در کشاکش رسانه و خانواده

دوره 16، شماره 39، آذر 1399، صفحه 11-40

10.22081/jare.2021.58917.1564

حسن بوسلیکی؛ مسعود آذربایجانی


پیش‌بینی اخلاق حرفه‌ای بر اساس تحول اخلاقی در کارکنان ستادی قوه قضاییه

دوره 13، شماره 47، خرداد 1396، صفحه 127-145

10.22081/jare.2017.45106.

مرتضی عندلیب کورایم؛ سعید محمودی نیا؛ عباس علوی نژاد