نویسنده = �������� ���������� ��������
توجیه گزاره‌های اخلاقی

دوره 7، شماره 25، آذر 1390، صفحه 89-124

سمیه ملکی؛ اکرم نوری زاده


شکاکیت اخلاقی معرفت‌شناختی

دوره 7، شماره 24، شهریور 1390، صفحه 197-229

اکرم نوری زاده؛ امیر نوری زاده