مطابق مصوبه 552 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی مرکز مدیریت حوزه های علمیه با ارتقاء رتبه علمی نشریه اخلاق از علمی ترویجی به علمی پژوهشی(ب) موافقت شد و مطابق مصوبه 553 شورای مذکور عنوان نشریه به مطالعات اخلاق کاربردی تغییر یافت.شمارگان مشمول رتبه علمی پژوهشی از شماره43 پیایی 65 « دوره 17» به بعد می باشد. (این نشریه از شماره 1 تا شماره42 « دوره 17»دارای رتبه علمی ترویجی بوده است.) 

هزینه داوری: سه میلیون ریال
هزینه انتشار(در صورت پذیرش نهایی): هفت میلیون ریال

(واریز هزینه داوری و انتشار مقاله به شماره حساب بانک ملی 0110284117008 )

 فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی  به استناد ماده واحده مصوبه جلسه 625 مورخ 1387/03/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی «مصوبات شورای عالی حوزه علمیه قم در خصوص اعطای امتیاز علمی، تأسیس انجمن‌های علمی، قطب‌های علمی و واحدهای پژوهشی و همچنین امتیازات کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و آزاداندیشی در حوزه، دارای اعتبار رسمی بوده و موجد امتیازات قانونی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌باشد».

 

شماره جاری: دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 72، شهریور 1402، صفحه 1-200 

ابر واژگان