آمار

تعداد دوره ها 15
تعداد شماره‌ها 54
تعداد مقالات 399
تعداد نویسندگان 505
تعداد مشاهده مقاله 80,156
تعداد دریافت فایل مقاله 59,829

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه اصفهان

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2251-7898
شاپا الکترونیکی
2676-6760