تماس با ما

نشانی پستی: اصفهان، خیابان آیت‌الله شمس آبادی، رو بروی ارگ جهان‌نما، کوچه سرلت، بن‌بست سهیل، ساختمان شماره2 ،

دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان.

پست الکترونیک: akhlagh@dte.ir                

تلفن: (7651 داخلی)  4 ـ 32208001 (031)   دورنگار: 32208005 (031)                 کد پستی: 8146957571


CAPTCHA Image