درباره نشریه

عنوان نشریه

اخلاق

صاحب امتیاز

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شعبه اصفهان

سازمان همکار

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده الهیات و خانواده

زبان نشریه

فارسی

نظم انتشار

فصلنامه

EISSN

PISSN

2676-6760

2251-7898

 

کشور شهر محل انتشار مجله

ایران -اصفهان

سال آغاز انتشار مجله

1384

وضعیت دسترسی آزاد به مجله

دسترسی به مقالات نشریه رایگان است

هزینه انتشار مقاله

 

قالب مقالات

PDF

 الگوی استناددهی

APA

رتبه علمی

علمی-ترویجی