نویسنده = �������������������������� �������� ��������
مفاهیم اخلاق اجتماعی در قرآن

دوره 8، شماره 27، خرداد 1391، صفحه 189-221

محمد صادق حسینی‌سرشت