نویسنده = الهام خرّمی نسب
تعداد مقالات: 2
1. بازنمود آموزه‌های تعلیمی اخلاقی قرآن در اشعار مولوی با تکیه ‌بر موضوع صلح و آشتی

دوره 15، شماره 35، پاییز 1398، صفحه 63-89

الهام خرّمی نسب؛ زهرا مهدوی میاندشتی


2. شیوه‌های ترویج حیا با محوریت سوره نور

دوره 15، شماره 33، بهار 1398، صفحه 41-67

الهام خرّمی نسب؛ نجمه خجسته نجف آبادی