کلیدواژه‌ها = آموزۀ اخلاقی
تعداد مقالات: 1
1. بازنمود آموزه‌های تعلیمی اخلاقی قرآن در اشعار مولوی با تکیه ‌بر موضوع صلح و آشتی

دوره 15، شماره 35، پاییز 1398، صفحه 63-89

الهام خرّمی نسب؛ زهرا مهدوی میاندشتی