اخلاق گردشگری

نویسنده

چکیده

انسان‌ها در ابعاد مختلف وجودی خود نیازمندی‌های متفاوتی دارند. توجه به این نیازها و برآورده کردن آنها باعث سلامت انسان می‌شود. یکی از این نیازها که لازم است به آن پاسخی صحیح داده شود نیاز به تفریح و تجدید قواست. انسان‌ها به دلیل قرار گرفتن در مسیر زندگی که به مرور حالت یکنواختی به خود می‌گیرد، احساس کسالت و درماندگی می‌کنند؛ از این رو به تنوع و هیجان نیازمند است تا این حالت از بین برود. سفر یکی از تفریحات سالمی است که برای تجدید قوا و بازسازی روحیه بسیار کارساز است، اما این مسأله نیز مانند تمام امور ممکن است از مسیر اصلی خود خارج شده، با آفاتی روبرو شود که به اصل سفر خدشه وارد کند. این پژوهش در پی آن است تا از میان منابع دینی نکات اخلاقی را که برای سفر بیان شده بیابد تا از این طریق نقاطی را که اسلام بر آنها تأکید دارد و به بهره‌مندی بیشتر از سفر منجر می‌شود در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد. بدین منظور مطالب به صورت تحلیلی و توصیفی جمع‌آوری و تنظیم شده است. آنچه در این میان به صورت برجسته به چشم می‌آید این است که نکات اخلاقی مطرح شده در بعد فردی و گروهی تلاش دارد سفر را به سویی راهنمایی کند که سلامت روحی مسافر و همسفران رعایت شده، نتایجی بهتر از لحاظ مادی و معنوی نصیب افراد شود.

کلیدواژه‌ها