سیر اخلاق در جنبش‌های نوپدید دینی

نویسنده

چکیده

چکیده
اخلاق در ادیان الهی، به‌ویژه دین مبین اسلام، مجموعه آموزه‏هایی است که‏ راه و رسم چگونه زیستن را به ‏نحو شایسته و صحیح‏ تبیین می‌کند. امّا در نظرگاه غربی و سکولار، اخلاق به معنای قانونی تلقّی شده که تنها مربوط به زندگی اجتماعی وحقوق افراد و جوامع انسانی است.
در این نوشتار سعی شده است مؤلّفه‌های اخلاقی در مکاتب و ادیان نوپدید مورد سنجش قرار گرفته و در نهایت اثبات شود که: 1- در این جنبش‌ها عموماً اخلاق چه به معنای سکولار و چه غیر آن رعایت نمی‌شود؛ 2- مکاتب عرفانی نوپدید، بر خلاف ادّعایشان، فاقد ارزش‌های اخلاقی هستند.

کلیدواژه‌ها