واقع‌گرایی اخلاقی

نویسنده

چکیده

اخلاق از حوزه‌های مهم زندگی است. فیلسوفان اخلاق در فلسفه‌ی اخلاق و همچنین در فرا اخلاق (اخلاق نقدی ویا اخلاق تحلیلی) با نگاهی فلسفی به بررسی مسایل مرتبط با اخلاق می‌پردازند. یکی از این مسایل مهم این است که آیا ارزش‌های اخلاقی دارای واقعیت‌اند یا صرفاً ابداع انسان‌اند. به تعبیر دیگر، آیا جملات اخلاقی صرفاً انشایی هستند و بیان خواست و احساسات گوینده‌اند یا اخباری هستند، یعنی قضیه‌اند و دارای مابهازای خارجی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moral realism

نویسنده [English]

  • فاطمه مهراب زاده

کلیدواژه‌ها [English]

  • aaaaaaabbbbbbbbccccccccck