مؤلّفه‌های اخلاقی مدیریت در نظام اسلامی

نویسنده

چکیده

اخلاق، بحثی عمیق و مفصّل است که از دیر زمان مورد توجّه پژوهشگران واقع شده ‌است. اخلاق مدیریت بحثی جزئی‌تر و خاص-تر از خود اخلاق است. مدیریت نیاز به لوازمی دارد که مهم‌تر از همه «اخلاق مدیریتی» است. اخلاق، ستون و ساختمان مدیریت است. ائمّه و پیشوایان ما پیشقراولان اخلاق مدیریتی بوده‌اند که با استناد به سخنان وروایاتشان اهمیّت اخلاق در مدیریت آشکار می‌شود.
موضوع این نوشتار، مؤلّفه‌های اخلاقی مدیریت در نظام اسلامی و هدف آن، بررسی لوازم ونیازمندی‌های اخلاقی مدیران در این نظام است. اخلاق، مدیریت وشرایط بقا، موجبات، ابزار، و آفات آن و هر آن‌چه که برای یک مدیر لازم است، اخلاق مدیریت و روابط آن با بعضی از علوم انسانی روانشناسی، انواع مدیریت و اصول اخلاقی آن، صلاحیت اخلاقی مدیران، فلسفه‌ی هنجاری و اصول اخلاقی آن از جمله عناوین این نوشتار است.
رسیدن به نظامی منطقی و فلسفی در اخلاق مدیریت، پژوهشی عمیق می‌طلبد و فراتر از این نوشتار است.

کلیدواژه‌ها