سبک زندگی پیشوایان معصوم  در تربیت کودکان

نویسنده

چکیده

چکیده
سبک زندگی اسلامی در مقیاس با دیدگاه جامعه‌شناسان و روانشناسان از جامعیّت بیشتری برخوردار است. در این بین، یکی از ابعاد سبک زندگی اسلامی، سبک زندگی پیشوایان معصوم در تربیت کودکان است. به همین دلیل، نوشتار حاضر درصدد پاسخ‌گویی به این مسئله است که سبک زندگی پیشوایان معصوم در تربیت کودکان قبل و بعد از تولد چگونه بوده است؟
در سبک تربیتی پیشوایان معصوم قبل از تولد فرزندان به اموری همانند انتخاب همسر و مادر شایسته، تغذیه حلال و رعایت آداب اسلامی در مباشرت و بعد از تولد برای رشد جسمانی، عاطفی، عقلانی و ... به اموری چون تغذیه کودک به‌ویژه شیر مادر، عقیقه‌کردن، گفتن اذان و اقامه در گوش چپ و راست، انتخاب نام نیک و زیبا، تراشیدن سر و صدقه‌دادن به اندازه موهای تراشیده‌شده، دعا، محبت و مهرورزی، آموزش فرزندان، آموزش احکام دین، بازی‌کردن، رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض توجه شده است.