زمینه‌های بایسته تربیت کودک در مرحله پیش از تولّد از منظر قرآن

نویسندگان

چکیده

چکیده
نوشتار پیش رو، به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به آیاتی از قرآن کریم به این پرسش که زمینه‌های تربیتی کودکان پیش از تولد چیست، پاسخ گفته است. بیان اهمیت فرزندآوری از دیدگاه اسلام و وظایف اساسی دختران و پسرانی که برای تشکیل خانواده و امر خطیر فرزندآوری تصمیم گرفته‌اند، از جمله موضوعات طرح شده در این مقال است؛ وظایفی مانند تزکیه و خودسازی، تلاش برای رشد و تقویت روحیه تقوا، عفت و پاکدامنی و نهادینه کردن شخصیتی معنوی که از دوران نوجوانی و جوانی شکل می‌گیرد و جانمایه‌ای برای تربیت نسل آینده است. هم‌چنین مداقه در امر ازدواج و همسرگزینی و مراقبت‌های دوران بارداری، اهمیت تغذیه و تأثیر آن در روح و جسم کودک، اهمیت محیط، جامعه و نقش وراثت از منظر قرآن، از دیگر بخش‌های نوشتار است.
واژه‌های کلیدی

کلیدواژه‌ها