بررسی انواع تعارضات در اخلاق خانوادگی با خاستگاه روابط ناسالم جنسی قبل از ازدواج

نویسنده

چکیده

چکیده
خانواده بزرگ‌ترین مدرسه تربیتی است که درآن زیباترین عواطف بشری شکل می‌گیرد و محیط مناسبی را برای تعالی و بروز استعداد‌های نهفته انسانی فراهم می‌کند. شرط این مهم آن است که این نهاد کوچک ولی مؤثر بر اساس یک انتخاب دقیق شکل گیرد و روابط درون آن به‌ویژه رابطه زن و شوهر بر مبنای رعایت اخلاق و ابراز صحیح عواطف تنظیم شود. در این صورت است که آرامش حقیقی در آن تجلّی می‌یابد و مفهوم حقیقی مسکن (محل سکونت) به ظهور می‌رسد. پیوسته این نهاد را عواملی از درون خانواده و بیرون آن تهدید می‌کند که بحث آسیب‌شناسی آن را در مسائل تربیتی و اخلاقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌کند. از جمله این آسیب‌ها روابط جنسی قبل از ازدواج است که اختلافات و تعارضاتی را در خانواده به وجود می‌آورد و حل دیر‌هنگام آن می‌تواند به فروپاشی خانواده منجر شود.
ما در این تحقیق در پی آنیم که با روش کتابخانه‌ای و توصیف و تحلیل، برخی تعارضات حاصله از روابط قبل از ازدواج را بررسی نموده و نقش و تأثیر این روابط را در عرصه خانواده از جهت اخلاقی آسیب‌شناسی کنیم و در صورت امکان راه‌حل‌هایی ارائه دهیم.

کلیدواژه‌ها