اهمیت و جایگاه عشق بین همسران در سبک زندگی اسلامی

نویسندگان

چکیده

در دهکده جهانی معاصر،سبک ها و شیوه های متعددی برای زندگی همسران مطابق با ادیان،سلایق ،آداب ، رسوم و فرهنگ های مختلف در جوامع وجود دارد.مسلما دین مبین اسلام به عنوان یک دین پیشرو و به عنوان کامل ترین آنها، الگو و سبک خاص و ویژه ای برای همسران در همه حوزه ها از جمله حوزه عاطفی دارد که باید مورد توجه و تبیین دقیق قرار گیرد تا جوانان،خانوده ها و در یک کلام اجتماع اسلامی با آن آشنا شده، به ارزشهای اصیل دین خود نزدیک و آن را در زندگی خود عینیت بخشند. براین اساس مقاله حاضر به تبیین اهمیت وجایگاه عشق به عنوان یک فضیلت اخلاقی-اسلامی در حوزه عاطفی سبک زندگی همسران با روش توصیفی تحلیلی پرداخته است. آن چه آموزه های قرآن و دیگر متون اسلامی-اخلاقی برآن تاکید دارند،عشق و محبت بر اساس ویژگی های شخصیتی،معنوی و روحانی همسر است که نه تنها داشته های ظاهری و جسمانی را نفی نمی کند بلکه آن ها را تحت تاثیر قرار داده،دلنشین تر و جذاب تر می کند و می تواند در مسیر کمال، انسان را به سوی عشق الهی رهنمون سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Importance of Love between Spouses in Islamic Life Style

چکیده [English]

The Importance of Love between Spouses in Islamic Life Style
Mahbubeh Musaiepour
Hossein hooshangi

Abstract
In the contemporary world, there exist various styles and ways of married life in every kind of society and based on religious teachings, different tastes, customs, traditions and cultures. Islam as a leading and most complete religion of all has suggested a special way of life for couples in all aspects of life, especially in the emotional realm. It is essential for the style to be well defined and as a result pave the way for the youths, families and Islamic community to become familiar with it so that they learn about the original values of their religion and to embody them in their lives.
The present paper is based on a descriptive study which aims at demonstrating the importance of love as an Islamic- ethical virtue in the emotional realm of the lifestyle for the couples.
What Quranic teachings and other Islamic- ethical texts emphasize is to express love and affection due to the characteristics, and spiritual features of the spouse, which not only disregard the physical and superficial qualities, but also influence them and make them even more attractive and important and may finally cause human beings to be led toward divine love.

Keywords
Love, Spouses, Life, Islamic Texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Love
  • Spouses
  • life
  • Islamic Texts