بررسی تولیدات علمی جهان در حوزه «اخلاق کاربردی» در پایگاه استنادی

نویسنده

دانشگاه قم

چکیده

چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تولیدات علمی در حوزه «اخلاق کاربردی» در سطح جهان بر اساس شاخص‌های علم سنجی در پایگاه استنادی آی.اس.آی که معتبرترین پایگاه‌ اطلاعاتی بین المللی در حوزه پژوهش‌های علم سنجی است، می‌باشد. روش پژوهش پیمایشی- مقطعی و از نوع کاربردی است. کلیه‌ تولیدات علمی نمایه شده‌ پژوهشگران در این پایگاه استنادی (1763 مدرک)، جامعه پژوهش را تشکیل داده است. برای گردآوری اطلاعات، از جست وجوی پیشرفته این پایگاه استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای تحلیل گر این پایگاه و آمار توصیفی استفاده شده است و تمامی پیشینه‌ها در حیطه‌های موضوع، زبان، کشور، نویسنده، سال انتشار، نوع مدرک، مجله و مؤسسه و دانشگاه‌های برتر این حوزه در سطح جهانی شناسایی و داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان داد در مجموع 61 کشور در نگارش مدارک حوزه اخلاق کاربردی در سطح جهانی نقش داشته‌اند که از این میان کشورهای امریکا، انگلستان، کانادا در رتبه‌های اول تا سوم و ایران در مرتبه 42 قرار داشتند. همچنین، مشخص شد بیش از90 درصد از مدارک موجود به زبان انگلیسی است که نشان از سوء گیری این پایگاه نسبت به زبان انگلیسی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

World Scientific Products in the field of

نویسنده [English]

  • nayere jafari-far
چکیده [English]

ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate the scientific production in the field of "applied ethics" in the world according is to the citation index ISI. Web of Science (ISI) is most prestigious international databases in the field of science survey research. Method of doing this study was “Panel-Survey” and Applied Research. All researchers in the scientific production indexed citation database (1763 degrees), the research community is formed. For collecting information, was used advance search in ISI database and all backgrounds in the areas of subject matter, language, country, author, publication year, document type, journal and institutes and top universities worldwide, this area has been identified and analyzed the data. The results showed 61 countries writing papers in the field of “applied ethics” at the global level which the countries of America, England, Canada ranked first to third and Iran was ranked 42. Also, it was found more than 90 percent of the evidence available to show the abuse of the English language is the base language to be English.

کلیدواژه‌ها [English]

  • applied ethics
  • scientometrics
  • citation database