حقوق اخلاقی وجایگاه آن در فضای مجازی

نویسنده

فارغ التحصیل فلسفة اخلاق از دانشگاه قم.

چکیده

چنان که از عنوان این پژوهش بر میاید ، موضوع آن درباره نوع خاصی از حق است . واژه­ی حق مشترک لفظی است و کاربردها و معانی فراوانی دارد . اما یکی از مهمترین مواردی که این اصطلاح بر آن صدق میکند، قواعد و فضایل اخلاقی است که میتوان آن را حق اخلاقی نامید ، چرا که برخی از امور وارزش های اخلاقی نوعی حق را ایجاد می کنند که ما اخلاقا ملزم به رعایت آنها هستیم . البته این نوع از حق با سایر حقوق ، به ویژه حقوق قانونی تفاوتهایی دارد ، از جمله اینکه حقوق اخلاقی ضمانت اجرا ندارد و اگر آن را رعایت نکنیم قابل مجازات و پی گیری نمی باشد . در این پژوهش برای تببین بیشتر این نوع از حق ، به دیگر تفاوتهای حقوق اخلاقی و قانونی نیز اشاره خواهد شد . حقوق اخلاقی دارای تقسیم بندی های خاص خودش می باشد .. از جمله حقوق درونی ، حقوق انسان بر خودش ، ونیز بر اعضا و جوارح خویش است . واز جمله حقوق بیرونی ، می توان به حقوقی که در روابط انسان با سایر انسان ها و بالاخره با حیوانات و حتی اجسام نیز اشاره نمود . به نظر نگارنده ، همانطور که در فضای واقعی و حقیقی ، این حقوق ( اخلاقی ) ارزش واعتبار دارد در فضای مجازی هم می توانیم مصادیقی برای آن  پیدا نماییم که آگاهی و آشنایی ما با آن ، ما را ملزم به رعایت بیشتر آن در فضای مجازی خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


. نهج البلاغه. ##
2. اترک، حسین؛ وظیفه‌گرایی کانت؛ قم: پژوهشگاه قم، 1392. ##
3. اونی، بروس؛ نظریۀ اخلاقی کانت؛ ترجمۀ علیرضا آل‌بویه؛ قم: بوستان کتاب، 1381. ##
4. جفریس، دیوید؛ فضای مجازی؛ ترجمۀ داود شعبانی داریانی؛ تهران: دلهام، 1381. ##
5. جمعی از نویسندگان؛ درسنامۀ حقوق؛ ج2، قم: مؤسسۀ امام‌خمینی6، 1388. ##
6. جوادی آملی، عبدالله؛ حق و تکلیف در اسلام، قم: اسراء، 1388. ##
7. خلیلیان، خلیل؛ قانون اساسی؛ تهران: چاپ سپهر، 1359. ##
8. جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم؛ درآمدی به حقوق اسلامی؛ ج1، قم: وابسته به جامعۀ مدرسین، 1364. ##
9. رحمتی، حسینعلی؛ مأخذشناسی اخلاق در فنّاوری اطلاعات؛ دانشگاه قم، 1392. ##
10. شیرازی، مکارم؛ اخلاق در قرآن؛ ج1، قم: مدرسۀ امام‌علی؟ع؟، 1381. ##
11. درّاز، عبدالله و محمدرضا عطایی؛ آیین اخلاقی قرآن؛ مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، 1387. ##
12. قراملکی، احدفرامرز؛ درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای؛ تهران: انتشارات سرآمد، 1387.
13. کاتوزیان، ناصر؛ فلسفۀ حقوق؛ ج1 و 2، تهران: چاپ محمد، 1371. ##
14. مدنی، سیدجلال‌الدین؛ مبانی و کلیات علم حقوق؛ نشر همراه، 1370. ##
15. مصباح یزدی، محمدتقی؛ نظریۀ حقوقی اسلام؛ ج1، قم: مؤسسۀ امام‌خمینی6، 1388.