واکاوی مفهوم تبعیض نژادی و راهبردهای مقابله با آن بر مبنای فرمایشات حضرت علی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تببین و تشریح دیدگاه‌های حضرت علی7درباره مسئله‌ تبعیض نژادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی بشر است. بدین‌منظور از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. نمونه موردبررسی، متن کامل نهج البلاغه، اسناد و منابع معتبر علمی- دینی از طریق روش کتابخانه‌ای و الکترونیکی است. براساس یافته‌ها می‌توان اذعان داشت که حضرت علی7ملاک برتری بین افراد بشری را تقوی می‌دانند. برای رفع معضل تبعیض نژادی، چه در حوزه نظری و چه در حوزه عملی، راهکارهایی از جمله اتحاد و همبستگی همه‌جانبه، تشریک مساعی مبتنی بر تقوا، ترویج فرهنگ مشورت و... به‌دست آمد. بر اساس فرمایش‌های حضرت علی7هر جایی که ردپایی از روحیه‌ غرور و استکبار باشد، حق افراد مظلوم و ستمدیده پایمال می‌شود. باوجود آنکه نژادپرستان ارزش‌هایی مثل رنگ، پوست، زبان، نژاد، استعداد، قومیت و ملیت را عامل برتری می‌دانند، در دین اسلام معیار برتری انسان‌ها، پرهیزکاری و تقوی است.

کلیدواژه‌ها