نقد و تحلیل مبانی اخلاق اشعری با رویکرد قرآنی

10.22081/jare.2010.64166

عنوان مقاله [English]

Criticism and analysis of the basics of Ash'ari ethics with a Quranic approach