گونه شناسی و تحلیل آسیب های اخلاقی تبلیغ دین

نویسنده

عضو پژوهشکده اخلاق و معنویت (محقق رسمی در جایگاه هیأت علمی). پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی قم.

چکیده

اخلاق یکی از عناصر مؤثر در فعالیت­های اجتماعی است و در موفقیت تبلیغ دینی هم نقش اساسی دارد. موضوع این پژوهش «اخلاق تبلیغ دین» و محور اصلی آن «آسیب­های اخلاقی موجود در عرصۀ تبلیغ دین» است. این تحقیق با استفاده از دو روش کتابخانه­ای و میدانی کوشیده به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آسیب­های اخلاقی موجود در عرصۀ تبلیغ دین کدام‌اند، بر چند گونه­اند و علل و زمینه­های پیدایش آن‌ها چیست.
اهم یافته­های پژوهش عبارتند از: اوّلاً، آسیب­های اخلاقی موجود در عرصۀ تبلیغ دین به دو گونۀ اصلیِ فردی و سازمانی تقسیم می‌شوند؛ ثانیاً، ضعف اعتقادات دینی خود مبلّغان، کم­برخورداری از انگیزه­های عالی و ورود به عرصۀ تبلیغ قبل از کسب آمادگی­های لازم، از مهم­ترین علل و زمینه­های بروز آسیب­های اخلاقی فردی در عرصۀ تبلیغ دین هستند و ثالثاً، مهم­ترین علل و زمینه­های بروز آسیب­های اخلاقی سازمانی عبارتند از: نبودن تشکیلات مدیریتی قوی و کارآمد در رأس سازمان­های تبلیغی دینی، فقدان منشورهای اخلاقی سازمانی، برخورد سطحی و شعاری با اخلاق سازمانی و بی‌توجهی به آموزش و ترویج اخلاق در سازمان و نهادینه­نشدن اخلاق در فرهنگ سازمانی.

کلیدواژه‌ها