اصول و موانع اخلاقی تبلیغ دانش‌آموزی

نویسنده

دکتری شیعه‌شناسی، محقق و پژوهشگر

چکیده

پرورش استعدادهای آدمی تا اندازۀ زیادی درگرو دستیابی به فضایل عالی اخلاقی است. این امر دربارۀ قشر دانش‌آموز اهمیتی دوچندان دارد. بی‌تردید، دانش‌آموزانی که به تعهدات اخلاقی پایبند باشند، در آینده ضامن امنیت جامعه خواهند بود. طلاب حوزه‌های علمیه براساس رسالت خود، در کنار تحصیل متون دینی و تهذیب اخلاق، وظیفه دارند از راه تبلیغ این قشر باارزش را با معارف دینی و روش‌های تربیت نفس آشنا کنند. در این نوشتار برآنیم، با روش توصیفی ـ تحلیلی، اصول اخلاقی تبلیغ کارآمد را برای جلب دانش‌آموزان بازگو و عوامل آسیب‌زای آن را بیان کنیم.
نتایج پژوهش بیانگر آن است که مبلّغ در امور دانش‌آموزی باید اصول مهمی همچون خوش‌خُلقی و خیرخواهی، تناسب، توان برقراری ارتباط، خوب گوش‌دادن و ارتقای سطح علم و تجربه را رعایت کند و از موانع و عوامل آسیب‌زای مربوط به خود، محیط و سازمان‌های وابسته آگاهی یابد.

کلیدواژه‌ها