الگوهای اخلاقی بازگشت به خانواده در جهان معاصر با تأکید بر نظریه شهید مطهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

خانواده رکن بنیادین جامعه انسانی است، اما با افول و ضعف رویکرد­ اخلاقی به زندگی، این رکن دچار مشکل شده و محبت، مودت و رحمت، در میان مردم، روبه‌کاهش است. الگوهای متعددی برای ایجاد علاقه به خانواده ارائه شده که به­نظر می­رسد الگوی اخلاقی‌ای که استاد مطهری با تکیه بر تعالیم الهی به‌دست داده، بهترین راه برای تحکیم بنیان خانواده است. این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده، در پی تبیین این الگو و نظریه است. هدف پژوهش این است که نشان دهد روند فعلی اوضاع فرهنگی جامعه جهانی، مشکل بزرگی برای جامعه اسلامی است. این مشکل در عرفی‌شدن دین و اخلاق، تبلیغات غرب و ترویج شهوت ‌ریشه دارد. با تبلیغات فرهنگی غرب، هدف از تشکیل خانواده برای انسان­ معاصر مبهم شده است؛ چنان­که نمی­داند، آیا براساس فطرت خود به همسر، فرزند و والدین و محبت به آن­ها نیازمند است و نیازهای جنسی ابزاری برای کمک به رفع این نیاز فطری است یا خانواده فقط بهانه­ای برای رفع نیاز شهوانی است و حرمت، قداست و ارزش دیگری ندارد؟ گروهی نظر دوم را پذیرفته‌اند، اما اندیشمندان الهی، مانند شهید مطهری، نظر اول را ارائه می­کنند و معتقدند تنها راه سعادت بشر بازگشت به اصل خانواده است و چنین بازگشتی با الگوی فطرت، یعنی میل فطری زن و مرد به تشکیل خانواده، مهرورزی به یکدیگر، گرایش فطری به همزیستی عاطفی با عزیزان و... دیر یا زود محقق می‌شود.

کلیدواژه‌ها