مسائل اخلاقی همسران خانواده‌های مذهبی در روابط متقابل فامیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اخلاق کاربردی

2 هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

از جمله زمینه‌های مهم بروز اختلافات زناشویی و طلاق در خانواده‌های مذهبی، روابط همسران با فامیل است. مشکلات اخلاقی پدیدآمده در این روابط می‌تواند موجب بروز اختلالات فراوانی در زندگی زناشویی شود. پژوهش حاضر به بررسی مسائل اخلاقی همسران مذهبی در روابط فامیلی پرداخته و از روش پژوهش کیفی، روش تفسیری و تحلیل محتوای متون اسلامی استفاده کرده است. براساس نتایج مقاله، مسائل اخلاقی موجود در روابط همسران مذهبی با فامیل ازنظر موضوع بیست‌وپنج مورد است: مسائل دسته اول تعاملی است و از ارتباط‌ یا حضور در مجالس، رعایت موازین دینی، امور تربیتی، وابستگی‌ها و تبعیض‌ها نشأت می‌گیرد؛ مسائل دسته دوم به حمایت‌های معنوی مربوط است، مانند کمک به والدین و حل مشکلات آن‌ها و تبادل اطلاعات؛ مسائل دسته سوم حمایت‌های مادی مانند تأمین مالی والدین را دربردارد. ریشه‌های بروز این مسائل در بیست عنوان کلی، مانند ضعف آگاهی درباره مهارت‌های زندگی و افول دینداری و اخلاق در خانواده‌ها، دسته‌بندی شده‌ است.

کلیدواژه‌ها