اخلاق حرفه‌ای معلمی و تأثیر نگرش صحیح در پرورش متربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف و تربیت اسلامی دانشگاه فرهنگیان

2 استادیار گروه الهیات دانشگاه رازی

چکیده

موضوع مقالۀ حاضر، توجه به نگرش و اعتقاد صحیح در پرورش متربی است. بررسی متون دینی نشان می‌دهد نوع نگرش انسان به خداوند، جهان هستی، انسان و دین از زیربنایی‌ترین موضوعاتی است که رفتارهای انسان را تحت‌تأثیر قرار می‌‌دهد. از آن رو که این موضوعات به‌طور خاص در حرفۀ معلمی تأثیر بسزایی دارند، در مقالۀ حاضر که به روش کتابخانه‌ای تهیه گردیده، تأثیر آن‌ها در حرفۀ معلمی به‌اختصار تبیین شده است. اعتقاد به علم و قدرت و حکمت بی‌پایان خداوند، اعتقاد به ربوبیت خداوند متعال، اعتقا‌د به نصرت و یاری خداوند و طلب خیر از او، توکل و واگذاری امور به خداوند، نظام احسن آفرینش، ماهیت زندگی دنیا، آمیختگی دنیا با رنج و سختی، کرامت ذاتی انسان، اراده و اختیار انسان، ذوابعاد بودن وجود انسان، هدفمندی آفرینش انسان، آسانی دین، پذیرش اختیاری دین، تفاوت نهادن بین دین و دینداران و اعتقاد به سیاست دینی، مهم‌‌ترین موضوعاتی است که در این مقاله مطرح و تأثیر آن در حرفۀ معلمی تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Professional Ethics of Teaching & the Appropriate Attitude in Educating Students

نویسندگان [English]

 • rahmat shayestefard 1
 • Abdollah Gholami 2
1
2 Assistant Professor, Department of Theology, Razi University, Kermanshah, Iran. gholami@razi.ac.ir
چکیده [English]

 
Attention to the correct attitude and belief in educating educators is the subject of this article. Examination of religious texts reveals that the type of human attitude towards God, the universe, man and religion are the most fundamental issues that affect human behavior. Since these topics have a great impact on the teaching profession in particular, in the present article, which has been prepared in a library method, with a brief explanation of these issues, its impact on the teaching profession has been investigated. Belief in the infinite knowledge, power and wisdom of God, Belief in the Lordship of God Almighty, Belief in God's help and assistance and asking for good from Him, Trust and entrustment of affairs to God, Creation of a good system, The nature of the life of the world, The combination of the world with suffering and hardship, Intrinsic human dignity, Human will and free will, Dimensionality of human existence, Purpose of human creation, Ease of religion, Voluntary acceptance of religion, Distinguishing between religion and religious people and Belief in religious politics are the most important issues in the article that its impact on the teaching profession is explained.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Professional ethics
 • appropriate attitude
 • Monotheism
 • The universe
 • Man
 • Religion
 1. قرآن کریم.
 2. نهج‌البلاغه، شریف رضى، محمد بن حسین‏ (1414ق)، تحقیق صبحی صالح، قم: هجرت‏.‏
 3. ابن ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین (1405ق)، ‏عوالی اللآلی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، تصحیح مجتبى عراقى، قم: دار سیدالشهداء للنشر.
 4. ابن شعبه حرانى، حسن بن على (1404ق‏)، تحف العقول عن آ‏ل الرسول، تصحیح على‌اکبر غفارى، چ2، قم: جامعه مدرسین‏.
 5. ابن طاووس، علی بن موسی (1409ق‏)، إقبال الأعمال، چ2، تهران: دارالکتب الإسلامیه.
 6. ابوحیان اندلسى، محمد بن یوسف‏ (1420ق)، البحر المحیط فى التفسیر، تحقیق صدقی محمد جمیل‏، بیروت: دار الفکر. ‏
 7. بحرانى، سید هاشم‏ (1416 ق)،‏ البرهان فى تفسیر القرآن‏، تهران: بنیاد بعثت‏.
 8. جعفریان، رسول (1382)، تاریخ خلفا، چ2، قم: دلیل ما.
 9. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله (1411ق)، المستدرک على الصحیحین، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دارالکتب العلمیه.
 10. سروش، عبدالکریم (1378)، بسط تجربۀ نبوی، چ2، تهران: مؤسسه فرهنگی صراط.
 11. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی (1409ق)، منیة المرید، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
 12. صدوق، محمد بن على ابن بابویه (1413 ق)، من لا یحضره الفقیه‏، تصحیح على‌اکبر غفارى، چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامى.
 13. ___________________ (1385)، علل الشرایع‏، قم: کتابفروشى داورى‏.
 14. طباطبایی، سید محمدحسین (1417ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، چ5، قم: دفتر انتشارات اسلامى. ‏
 15. طوسی، خواجه نصیرالدین (1356)، اخلاق ناصری، تهران: چاپخانۀ زر.
 16. طوسی، محمد بن حسن (1407ق)، تهذیب الأحکام، چ4، تهران: دارالکتب الإسلامیه.
 17. غزالی، محمد بن محمد (1380)، کیمیای سعادت، به کوشش حسین خدیوجم، چ9، تهران: شرکت انتشارت علمی و فرهنگی.
 18. فتال نیشابوری، محمد بن احمد (1375)، روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، قم‏: رضى‏.
 19. فرامرز قراملکی، احد و دیگران (1395)، اخلاق حرفه‌ای در مدرسه، چ2، تهران: مؤسسه خیریه آموزشی فرهنگی شهید مهدوری.
 20. فراهیدى، خلیل بن احمد (1409ق)، کتاب العین‏، چ2، قم: هجرت‏.
 21. فیض کاشانی، محمد بن مرتضی (بی‌تا)، المحجةالبیضاء فی تهذیب الاحیاء، تصحیح علی‌اکبر غفاری، تهران: مکتبة الصدوق.
 22. قمی، علی بن ابراهیم (1404ق)، تفسیر القمی، چ3، قم: دار الکتاب.
 23. کلینى، محمد بن یعقوب (1407ق‏)، الکافی، تصحیح على‌اکبر غفارى و محمد آخوندی، چ4، تهران: دار الکتب الإسلامیة.
 24. لیثى واسطى، على بن محمد (1376)، عیون الحکم و المواعظ، قم: دار الحدیث.
 25. مجلسی، محمدباقر (1403ق‏)، بحارالأنوار، چ2، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
 26. محمدی ری‌شهری، محمد (1377)، میزان الحکمة، ترجمه حمیدرضا شیخی، قم: دار الحدیث.
 27. مطهری، مرتضی (1370)، فلسفۀ اخلاق، چ9، تهران: صدرا.
 28. _________ (1372)، مقدمه‏ای بر جهان بینی اسلامی (مجموعه آثار)، ج2، تهران: صدرا.
 29. معین، محمد (1386)، فرهنگ معین، چ4، تهران: ادنا.
 30. ملاصدرا، محمد بن ابراهیم‏ (1366‏)، تفسیر القرآن الکریم، قم: بیدار.
 31. ورام بن أبی‌فراس، مسعود بن عیسى‏ (1410ق)، تنبیه الخواطر و نزهة النواظر المعروف بمجموعة ورّام‏، قم: مکتبه فقیه‏.