اتانازی از منظر وظیفه‌گرایی شهودباور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق پست دکتری دانشگاه اصفهان

چکیده

اتانازی، از جمله مسائل مطرح در مراقبت­های پایان حیات است. بسیاری از انسان­ها خواهان آن هستند که در پایان عمر خود، درد و رنجی نبینند و سربار دیگر اعضای خانواده خویش نباشند. در کنار این افراد، پزشکان زیادی می­کوشند تا مرگ راحت و آرامی برای آن‌ها مهیا کنند. اکنون بعضی از اَشکال اتانازی، در شماری از کشورهای جهان به‌صورت قانونی در حال انجام­اند یا روند قانونی‌شدن را طی می‌کنند؛ البته اتانازی مخالفان بسیار جدی­ای نیز دارد. در میان بررسی­های پزشکی، فقهی، حقوقی و غیره، تحلیل اخلاقی اتانازی جایگاه ویژه‌ای دارد. این مقاله، اتانازی را از منظر وظیفه­گرایی شهودباور، با توجه به پاره­ای از مهم‌ترین اصول و مبانی اخلاقی دیوید راس که یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان در حوزۀ اخلاق است، مورد مداقه قرار داده است تا روایی انواع مختلف آن را بررسی کند؛ اصولی نظیر وفاداری، نیکوکاری، خوداصلاح­گری و صدمه‌نزدن به دیگران در نگاه راس، از مهم‌ترین اصول معارض اتانازی هستند. در این بررسی نشان داده شده که صرفاً اتانازی منفعل داوطلبانه و تجویز دارو برای تسکین درد را می­توان بر پایۀ اصول و مبانی وظیفه­گرایی شهودباور مجاز دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Euthanasia in intuition-based Deontologism

نویسنده [English]

 • mj movahedi
Post Doctoral Researcher in Isfahan University
چکیده [English]

 
Euthanasia is a critical issue in the scope of life ending cares. Many people want to end their lives, without pain and suffering, and do not want to impose burdensome to their family members; besides these people, many doctors try to prepare for them the comfortable and quiet death. Many countries are attempting to legitimize this practice and in many countries are now being done legally. Of course, there are very serious opponents. Among the the medical, legal, and… discussions, ethical analysis of Euthanasia is a very important oe. This paper tries to review Euthanasia in terms of intuition-based Deontologism, According to some of the most important ethical principles of David Ross. Principles such as loyalty, beneficence, self-improvement, and avoidance of hurting others are at the top of the most important principles against euthanasia. In this study, it has shown that only voluntary passive euthanasia and palliative care could be allowed based on the principles of intuition-based Deontologism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Deontologism
 • Euthanasia
 • Intuition
 • Ross
 1. اترک، حسین (1391)، «تحلیل مفهوم وظیفه در نگاه نخست در اخلاق دیوید راس»، معرفت اخلاقی، سال سوم، ش2، ص5-26
 2. اسلامی، سید حسن (1386)، کرامت انسانی و حق بِه‌مرگی، همایش اصول و مبانی کرامت انسان، جلد 5، صص 26-118.
 3. پالمر، مایکل (1385)، مسائل اخلاقی، ترجمۀ علیرضا آل‌بویه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 4. دنسی، جاناتان (1392)، «شهودگرایی اخلاقی»، ترجمۀ انشاالله رحمتی، نشریه اطلاعات حکمت و معرفت، ش94، ص8-56.
 5. صانعی، منوچهر (1368)، فلسفه اخلاق در تفکر غرب، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 6. موحدی، محمدجواد و کمال حیدری (1394)، «اتانازی از منظر وظیفه‌گرایی عقل‌باور کانت»، فلسفه، 43:2، صص 113-95.
 7. موحدی، محمدجواد و غلامحسین توکلی (1394)، «اتانازی از منظر وظیفه‌گرایی دین‌باور»، اخلاق پزشکی، 9:34، صص86-165.
 8. وارنوک، ج. (1368)، فلسفه اخلاق در قرن حاضر، ترجمۀ صادق‌الله لاریجانی، چاپ دوم، تهران: دفتر نشر کتاب.
 9. وارنوک، مری (1380)، فلسفه اخلاق در قرن بیستم، ترجمۀ ابوالقاسم فنایی، قم: بوستان کتاب.
 10. Baergen, R. (2001), Ethics at the End of Life, Canada: Wadsworth.
 11. Darwall, S. (2003), Deontology, London: Blackwell Publishing.
 12. Fieser, J. (2006), “Ethics”, UTM, PP.6-7,Http://WWW.UTM.Edu/~jfieser/
 13. Lacewing, M. (2009), Euthanasia in: Key Themes in Philosophy, London: Routledge.
 14. Lindsay, Ronald A. (2013), Euthanasia, the international encyclopedia of ethics, edited by Hugh Lafollette, Volume 3, Wiley and Blackwell publishing.
 15. Moreland, J.P. (1992), “The Euthanasia Debate: Understanding the Issues”, The Christian Research Journal, Winter.
 16. Nilsson, F. (2005), Euthanasia and Deontology from a Utilitarian Perspective, Lunds Universitet, fpr 520, Biomedicinsk Etik hostterminen.
 17. Onions, C. T. (1998), The Shorter Oxford English Dictionary Oxford, Clarendon Press.
 18. Ross, W. D. (2002), The Right and the Good, Edited by Philip Stratton-Lake, New York: Oxford University Press.