اخلاق جراحی زیبایی با رویکرد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی زابل دانشکده پزشکی ؛زابل -ایران،Mnazari@555

2 استادیار و هیات علمی دانشگاه معارف قم m.hedayati1348@gmail.com

چکیده

امروزه برای ارضای حس درونی زیباخواهی، زیباشدن و زیباجلوه‌کردن در ساختار و شکل بدن، روش‌های متفاوت و تغییرات گوناگونی پیشنهاد می‌شود. یکی از این روش‌ها جراحی زیبایی است که در شکل‌های مختلفی انجام می‌گیرد. بررسی اخلاقی این عمل که میان زنان و مردان رایج و دغدغۀ افراد زیادی شده است می‌تواند آنان را با هنجارها و ناهنجاری‌های مرتبط آشنا کند. مسئلۀ این تحقیق آن است که کنشگر این عمل، پیش از انجام و بعد از آن چه ارزش‌هایی را رعایت کند تا به نیکویی‌ها آراسته و از زشتی‌ها و آسیب‌های اخلاقی آن صیانت شود. فرضیۀ نخست تحقیق این است که ارزشمندی این عمل از دیدگاه اخلاق اسلامی متوقف بر رعایت آموزه‌های شریعت و مبانی دینی است. فرضیۀ دوم آن است که پیش از اقدام به عمل جراحی زیبایی باید از قصد پاک و غیرتقلیدی و نیز تدبیر درست برخوردار باشد. فرضیۀ سوم این است که پس از اقدام به جراحی، از فخرفروشی و فریب‌کاری و غفلت از زیبایی‌های معنوی پرهیز کند. پژوهش حاضر با اطلاعات قرآنی و روایی و تحلیل‌های اخلاقی و فقهی مستند به آیات و روایات صورت گرفته است. هدف پژوهش، کاربست ارزش‌های اخلاقی مرتبط با جراحی زیبایی در این عمل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethics of Cosmetic Surgery with an Islamic Approach

نویسندگان [English]

 • mohammad nazari poshtkohi 1
 • mohammad hedayati 2
1 Assistant professor and member of the academic staff of the Department of Education, Zabul University of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Zabul, Iran. Mnazari@555.
2 Assistant professor and academic staff of Qom Maarif Universitym.hedayati1348@gmail.com
چکیده [English]

 
Today, in order to satisfy the inner feeling of wanting to be beautiful and to become beautiful and look beautiful in the structure and shape of the body, different methods and various changes are suggested. One of these methods is cosmetic surgery, which is performed in different ways. Ethical examination of this practice, which has become common among men and women and has become the concern of many people, can familiarize them with related norms and anomalies. The question of this research is that what values should the actor observe before and after doing this act in order to adorn it with virtues and be protected from its ugliness and moral damage. The first hypothesis of the research is that the value of this practice from the point of view of Islamic ethics depends on the observance of Sharia teachings and religious principles. The second hypothesis is that before proceeding with cosmetic surgery, one must have a pure and non-imitation intention and also have the right plan. The third hypothesis is that after taking action, he should avoid boasting and deception, as well as neglecting spiritual beauties. Research is done with Quranic and narrative information and ethical and jurisprudential analysis based on verses and traditions. The purpose of the research is the application of ethical values related to cosmetic surgery in this practice.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cosmetic surgery
 • professional ethics
 • change in creation
 • self-harm
 • arrogance
 • boasting
 • resourcefulness
 1. قرآن کریم.
 2. نهج‌البلاغة.
 3. اراکی، محمدعلی (1371)، توضیح المسائل (فارسی)، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه.
 4. امام‌خمینى، روح‌الله (1379)، البیع، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینى;.
 5. الاندلسی، ابوحیان محمد بن یوسف (1420ق)، البحر المحیط فی التفسیر الدین، المحقق: صدقی محمد جمیل، بیروت: دار الفکر.
 6. الانصاری، مرتضی (1385)، رسائل فقهیة، قم: انتشارات مجمع الفکر الاسلامی.
 7. تمیمی آمدی، عبدالواحد (1410ق)، غررالحکم و دررالکلم، قم: دار الکتاب الإسلامی
 8. خویی، ابوالقاسم (1422ق)، مصباح الأصول؛ تقریرات واعظ حسینی بهسودی، محمد سرور، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی.
 9. دانشور، سیمین (1375)، شناخت و تحسین هنر، تهران: سیامک.
 10. دهخدا، علی‌اکبر (1395)، لغت‌نامه، قم: مؤسسۀ فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان (کتاب الکترونیکی).
 11. رید، هربرت (1354)، معنی هنر، ترجمۀ نجف دریابندری، تهران: انتشارات کتاب‌های جیبی.
 12. سند، محمد (1423ق)، فقه الطب و التضخم النقدی، محقق: محمدحسن رضوی، بیروت: مؤسسة ام‌القری للتحقیق و النشر.
 13. شریفی، احمدحسین (1384)، آیین زندگیاخلاق کاربردی، قم: معارف.
 14. طوسی، محمد بن الحسن (1414ق)، الأمالی، قم: دار الثقافة.
 15. کلینی (1407ق)، الکافی، محقق:‌ علی‌اکبر غفاری و آخوندی، تهران: دار الکتب الإسلامیة.
 16. علیدوست، ابوالقاسم (1394)، «گسترۀ حرمت تغییر خلق‌الله از منظر قرآن کریم»، دوفصلنامۀ قرآن، فقه و حقوق اسلامی، س2، ش3: 7-30.
 17. قاسمی، افسانه (1396)، «مطالعۀ کیفی نگرش و ادراکات زنان از  بدن با تأکید بر جراحی‌های زیبایی»، جامعه‌شناسی کاربردی، س28، ش4 (پیاپی68): 173-193.
 18. مجلسی، محمدباقر( 1403ق)، ‏‏بحارالانوار‏‏، الطبعة 2، بیروت: مؤسسة الوفاء.
 19. محمد بن صالح بن محمد العثیمین (1409ق)، فتاوی نورعلی الدرب، الرئاسة العامة البحوث العلمیة.
 20. محمد صالح المنجد (1430ق)، القسم العربی من موقع الاسلام (سؤال و جواب)، نسخة من الإنترنت: https://ketabpedia.com
 21. مطهری، مرتضی (1368)، آشنایی با علوم اسلامی؛ حکمت عملی،  تهران: صدرا.
 22. مطهری، مرتضی (1377)، فلسفه اخلاق، تهران: صدرا.
 23. مکارم شیرازی، ناصر (1374)، تفسیر نمونه،تهران: دارالکتب الاسلامیة.
 24. نجفی، محمدحسن (1362)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 25. نراقی، محمدمهدی (1379)، جامع‌السعادات، قم: اسماعیلیان.
 26. هدایتی، محمد (1395)، مناسبات فقه و اخلاق، تهران: نگاه معاصر.
 27. Karimian, Shahin (2022). Mental problems after nose surgery. in: https://www.clinicsurgery.ir/PostDetails/60400.
 28. Kathleen Gaines, MSN, RN, CBC(2021). https:// www. verywellhealth .com/facial-plastic-surgery-overview-5114443
 29. Alavirad, Ali (2016). https://dralialavirad.ir