فراخوان جذب مقاله علمی پژوهشی با موضوع"اخلاق کنشگری اجتماعی روحانیت"

فراخوان جذب مقاله علمی پژوهشی با موضوع"اخلاق کنشگری اجتماعی روحانیت"

 

نوع اخلاق

ردیف

محور بحث (سرفصل)

عمومی

1

تبیین، اهمیت و ضرورت اخلاق کنشگری اجتماعی روحانیت

اخلاق کاربردی

2

سواد اخلاقی کنشگری اجتماعی روحانیت

3

اخلاق کنشگری معاشرت روحانیت (شامل: 1. طلب‌کاری و ویژه‌خواهی و بروز رفتارهای برآمده از خود بزرگ بینی؛ 2. ورود غیرتخصصی و غیرعلمی و آسیب‌زا در امور مختلف؛ 3. مواجهه‌ با موقعیت انتقاد از نظام و روحانیت و ضعف‌های موجود؛ 4. مواجهه‌های اجتماعی خشک و سرد با دیگران؛ 5. مواجهه با غیریت‌های اعتقادی و مذهبی و سیاسی؛ 6. مواجهه با منکرات اخلاقی‌اجتماعی)

4

اخلاق کنشگری انقلابی روحانیت

5

اخلاق کنشگری روحانیون با سایر ادیان و مذاهب

6

چالش‏های اخلاق کنشگری اجتماعی روحانیت؛ مصادیق، ریشه‏ها و راه‏کارها

7

اخلاق کنشگری اجتماعی روحانیت درمواجهه با عرصه‏های تنش‏زا و تعارض‏خیز؛ پیش‏نیازها، بینش‏ها و مهارت‏ها

8

اخلاق کنشگری اجتماعی روحانیت  و هنجارهای اجتماعی زیّ طلبگی

9

اخلاق کنشگری اجتماعی روحانیت  و اخلاق صنفی اجتماعی روحانیت

10

اخلاق کنشگری اجتماعی روحانیت و سیمای اجتماعی آرمانی طلبه

 

 برای کسب اطلاع بیشتر با شماره 03132240263 داخلی 7651 تماس حاصل فرمایید