نویسنده = مهدی حبیب اللهی
تعداد مقالات: 3
1. کامپیوتر و مسؤولیّت اخلاقی

دوره 5، شماره 16، تابستان 1388، صفحه 160-200

کَری گواِن کُلمَن ،؛ مهدی حبیب اللهی


2. نقد اخلاقی هنر

دوره 5، شماره 15، بهار 1388، صفحه 163-206

الا پیک؛ مهدی حبیب اللهی


3. هنر و اخلاق

دوره 5، شماره 15، بهار 1388، صفحه 147-162

رابرت جی اینگر سول؛ مهدی حبیب اللهی