نویسنده = زهره متقی
تعداد مقالات: 2
1. محبّت اهل بیت(ع)، استراتژی حیات و راهبرد تربیتی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 39-73

زهره متقی؛ محمد نجفی؛ کمال نصرتی هشی


2. اخلاق حرفه معلمی و رویکردهای تربیتی از منظر ابن‌سینا

دوره 10، شماره 36، تابستان 1393، صفحه 39-71

محمدحسین حیدری؛ کمال نصرتی‌هشی؛ زهره متقی