نویسنده = علیرضا والی اصل
تعداد مقالات: 2
1. حل تعارض میان دو اصل احترام به حریم خصوصی و اطلاعرسانی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 221-253

علیرضا والی اصل


2. تبلیغات بازرگانی و قربانیان آن

دوره 10، شماره 38، زمستان 1393، صفحه 149-179

علیرضا والی اصل