نقش سیره و شخصیت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) در گسترش اسلام در دوران بعثت

نویسنده

چکیده

وران سیزده ساله‏ی بعثت نبوی، طی سه مرحله: دعوت مخفیانه، دعوت
خویشان و اقوام و دعوت علنی و عمومی، با موفقیّت ادامه یافت و اقشار بسیاری،
به ویژه جوانان مکّه، به رسول اللّه صلی‏الله‏علیه‏و‏آله گرویدند. سران قُریش و مشرکین که حیات
فرهنگی و اجتماعی و سیاسی خود را در خطر دیدند، با تکیه بر تعصبات قومی و
فرهنگی جاهلی و گذشته‏گرایی، به شدّت به مقابله با آن حضرت پرداختند و از
هیچ کوششی اعم از شکنجه و تهمت‏های ساحری، کهانت، جنون و شاعری
نسبت به وی و یارانش دریغ نکردند.
ادامه‏ی نهضت و بنیان یک جامعه‏ی دینی در این مسیر دشوار و پرخطر، جز با
یک برنامه‏ریزی هدفمند ممکن نبود. لذا رسول گرامی اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله برای رسیدن به
اهداف عالی خود، به وسیله‏ی ابزارها و اقداماتی بر موانع و مشکلات سهمگین و
شکنجه‏های طاقت فرسای این دوران فایق آمد.
اهم اقدامات رسول اللّه صلی‏الله‏علیه‏و‏آله عبارتند از: 1 ـ سالم‏سازی و تربیت نیروی راستین
مدافع اسلام؛ 2 ـ ارتقای سطح آگاهی و بصیرت مسلمانان نخستین؛ 3 ـ اخلاق و
شخصیّت معنوی و ظاهری رسول اللّه صلی‏الله‏علیه‏و‏آله؛ 4 ـ صبر و پایداری و استقامت در برابر
مشکلات و موانع؛ 5 ـ قرآن کریم، معجزه‏ی رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله؛ 6 ـ گفتگوی احسن و
گفتار نیکو در برخورد با مخالفان؛ 7 ـ هماهنگی گفتار با کردار و تبلیغ با عمل از
سوی رسول اللّه صلی‏الله‏علیه‏و‏آله؛ 8 ـ هدفمندی و برنامه‏ریزی دقیق؛ 9 ـ کادرسازی از جوانان
مکّه؛ 10 ـ استعانت و یاری از خداوند در برابر مشکلات و موانع.

کلیدواژه‌ها