تعارض اخلاقی در تغافل از انحراف اخلاقی همسر در مواجهه با وظیفه تربیت اخلاقی فرزندان

نویسنده

چکیده

نهاد خانواده مهم‌ترین و بنیادی‌ترین بستر برای تربیت اخلاقی و درونی‌سازی فضائل اخلاقی در فرزندان است. هم در آیات کریمه قرآن و هم در احادیث و روایات اهل‌بیت:سلسله‌دستورات مؤثر و راهگشایی در حوزه تربیت فرزندان وجود دارد تا جایی که اسلام یکی از معیارهای انتخاب همسر خوب را میزان کارآمدی وی در اداره و تربیت فرزندان می‌داند.
از سوی دیگر، طیف وسیعی از دستورات اخلاقی نیز ناظر به روابط بین همسران است. یکی از این دستورات اخلاقی در رابطه میان زن و شوهر، تغافل و تجاهل هنگام مواجه‌شدن با انحراف اخلاقی همسر است. تأثیرات این انحراف اخلاقی در تعامل طرفینی و نیز در تربیت اخلاقی فرزندان موجب می‌شود شوهر به عنوان یک فاعل اخلاقی، دچار تعارض تواردی (الزام ایجابی یک فعل خاص از یک جهت و الزام سلبی آن از جهت دیگر) شود؛ زیرا از یک سو اخلاقاً بایسته است از انحراف اخلاقی همسر خویش اغماض کند و از سوی دیگر مسئولیت اخلاقی او در تربیت فرزندان ایجاب می‌کند که از این انحراف اخلاقی اغماض نکند.
این مقاله بر آن است تا با بررسی این تعارض در موقعیت‌های مختلف (دست‌کم 15وضعیت)، با انتخاب و تعیّن بخشیدن موجّه به یکی از راه‌حل‌های ممکن (تصمیم‌گیری اخلاقی)، به حل این تعارض بپردازد.

کلیدواژه‌ها