واکاوی ارتباط بین رویکردهای مدیریت تعارض از منظر حضرت علی و عملکرد شغلی کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، واکاوی ارتباط بین رویکردهای
مدیریت تعارض و عملکرد شغلیِ کارکنان آموزش وپرورش شهر اصفهان است. این پژوهش از
نوع کاربردی بوده و برای اجرای آن از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. جامعهٔ
آماری تحقیق شامل 539 نفر از مدیران، برنامه‌ریزان و کارشناسان اداره‌های آموزش و
پرورش شهر اصفهان است که تعداد 220نفر به‌عنوان نمونهٔ مورد مطالعه از طریق جدول
مورگان و به‌صورت روش نمونه‌گیریِ تصادفی طبقه‌ای متناسب با جامعهٔ آماری انتخاب
شده‌اند. در پژوهش حاضر، برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسش‌نامه استفاده شد؛ پرسش‌نامهٔ
رویکردهای مدیریت تعارض و پرسش‌نامهٔ عملکرد. نتایج، نشان داده
است که بین رویکردهای مدیریت تعارض (شناختی-ذهنی، نرم و سخت) و عملکرد در مدیران،
برنامه‌ریزان و کارشناسان اداره‌های آموزش و پرورش شهر اصفهان رابطهٔ معنادار وجود
دارد و رویکرد نرم بیشترین نقش را در تبیین عملکرد دارد. هم‌چنین با دیدی تحلیلی
نشان داده می‌شود که از دیدگاه نهج‌البلاغه عوامل مختلفی زمینه‌ساز بروز این‌گونه
تعارضات هستند که می‌توانند ناشی از عوامل فردی، میان‌گروهی، اجتماعی، مدیریتی یا
تلفیقی از آن‌ها باشند. سبک مدیریت تعارض حضرت علی7در مقابله با تعارضات منفی
اجتماعی دارای سه شیوهٔ کلی است که شامل مدیریت ذهنی تعارض، مدیریت نرم تعارض و
مدیریت سخت تعارض است و هر کدام در جایگاه خود و در مقابله با تعارضات یادشده
دارای نقشی بسیار مؤثر، مهمّ و ارزشمند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the relationship between conflict management approaches from the perspective of Hazrat Ali and the job performance of Isfahan education staff

نویسندگان [English]

  • Seied Ebrahim Jafari
  • Setareh Mousavi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Education
  • Adjustment
  • principle
  • method
  • Imam Ali
  • Rousseau