ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی با استفاده از ظرفیت شبک ههای مجازی و اجتماعی

نویسندگان

1 دکترای مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

2 کارشناس‌ارشد مدیریت فنّاوری اطلاعات، مؤسسهٔ آموزش‌عالی میزان، تبریز، ایران.

چکیده

امروزه، شبکه‌های اجتماعی در سراسر جهان افزایش یافته و آثار گوناگونی بر زندگی کاربران خود گذارده است. رشد و محبوبیت شبکه‌های اجتماعی برخط، دنیای جدیدی از همکاری و ارتباط ایجاد کرده است. بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان برای ارتباط و همکاری و گسترش دانش به هم متصل شده‌ و شبکه ایجاد کرده‌اند. امروزه، شبکه‌های اجتماعی به بخشی جدانشدنی از زندگی افراد و سازمان‌ها تبدیل‌ شده‌اند؛ به‌طوری‌که زندگی واقعی افراد، تحت‌تأثیر آن‌ها قرار می‌گیرد. در این مقاله باتوجه‌به امتیازهای شبکه‌های اجتماعی، تأثیر این شبکه‌ها بر ارتقای سبک زندگی ایرانی‌اسلامی‌ مطالعه شده است. سبک زندگی در مطالعات فرهنگی، به مجموعه رفتارها و مدل‌ها و الگوهای کنش‌های هر فرد گفته می‌شود. نتیجه‌های به‌دست‌آمده در این مطالعه نشان می‌دهد که باتوجه‌به فراوانی استفادۀ جوانان از شبکه‌های اجتماعی، می‌توان از ظرفیت این شبکه‌ها برای ترویج سبک زندگی ایرانی‌اسلامی استفاده کرد. همچنین، با طراحی وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها و ایجاد شبکه‌های فرهنگی می‌توان در راستای ترویج سبک زندگی ایرانی‌اسلامی گام برداشت.
 

کلیدواژه‌ها


1. ابوالقاسمی، محمودو دیگران، 1392، «تأثیر اینترنت بر ارزش‌های             خانواده از منظر هویت دینی و ملی»، فصلنامهٔ مطالعاتملی، پاییز1392، ش5، ص3 تا 24.##
2. احمدی، پروین و دیگران، 1388، «بررسی آثار فن‌آوری ارتباطی جدید (اینترنت بازی‌های رایانه‌ای و ماهواره) بر تربیت اجتماعی با تأکید بر سازگاری»، فصلنامۀ علمی و پژوهشی اندیشه‌های نوین تربیتی، پاییز1388، ش20، ص9 تا 36. ##
3. آصفی، محمدمهدی و حسن محمدی، 1376، «رابطه انسان و خود»، فصلنامۀ علمی و پژوهشی روش‌شناسیعلوم‌انسانی، زمستان1376، ش13، ص20 تا 26. ##
4. آقایی، داوود و دیگران، 1391، «واکاوی نقش اینترنت و رسانه‌های اجتماعی جدید در تحولات منطقهۀخاورمیانه و شمال افریقا»، فصلنامۀ علمی و پژوهشی روابط خارجی، تابستان1391، س4، ش14، ص7 تا 34.
15. ایزدی، مهشید و کبری قاسمی، 1390، «تأثیر استفاده از شبکۀاطلاعات جهانی بر هویت دینی‌ملی دانش‌آموزان»، کتاب ماه علوم‌اجتماعی، اردیبهشت1390، ش38، ص114 تا 121. ##
16. بشیر، حسن و محمدصادق افراسیابی، 1392، «شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان»،ره‌آورد نور، تابستان1392، س12، ش43، ص2 تا 15. ##
17. جلالی، علی‌اکبر و دیگران، 1391، «جایگاه و نقش شبکه‌های اجتماعی‌تخصصی در توسعه و ارتقای کسب‌وکار کشور»، تدبیر،               مهر1391، ش245. ##
18. خالقی، نرگس و محمدرضا داور پناه،1384، «بررسی وضعیت وب‌سایت‌های ایرانی براساس معیارهای عمومی ارزیابی»، فصلنامۀ مطالعات تربیتی و روانشناسی، بهار1384، ش18، ص121 تا 144. ##
19. خلیلی، مقدسه، 1390، «رابطۀ انسان و خدا در حکمت متعالیه»، فصلنامۀ آیینحکمت، س3، تابستان و پاییز1390، ش8 و 9. ##
20. ذوالفقاری، عاطفه و دیگران، 1392، «مقایسۀ کارکرد شبکه‌های اجتماعی در سبک زندگی در دو تمدن اسلامی‌ایرانی و غربی»،ره‌آورد نور، پاییز1392، س12، ش44، ص14 تا 21. ##
21. رهبر، محمدتقی، 1392، «سبک زندگی اسلامی و ایرانی»، ماهنامۀ پاسداراسلام، شهریور و مهر1392، س32، ش، 381 تا 382. ##
22. زائری لطف، حسن و ابوالفضل امانیان،1391، «بررسی تأثیر شبکه‌های حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی»، فصلنامۀ مددکاراناجتماعیمتخصص، پاییز1391، ش1، ص111 تا 134. ##
23. زبانی، رسول و یاسر رستگار،1387، «جوان، سبک زندگی و                 فرهنگ مصرفی»، ماهنامۀ مهندسی فرهنگی، آذر و دی1387، ش23 و 24، ص44 تا 53. ##
24. سفیری، خدیجه و لیلا قرآنی دامداباجا، 1391، «حمایت شبکه‌های اجتماعی و رضایت از زندگی خانوادگی زنان متأهل شهر اردبیل»، فصلنامۀ انجمنایرانیمطالعاتفرهنگیوارتباطات، بهار1391، س8، ش26. ##
25. سلیمانی‌پور، روح‌الله، 1389، «شبکه‌های اجتماعی؛ فرصت‌ها و تهدیدها»، فصلنامۀ ره‌آورد نور، تابستان1389، ش31، ص14 تا 19. ##
26. شاهنوشی، مجتبی و محمدرضا تاجی، «تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان در شهرستان شهرکرد»، فصلنامۀ علمی و پژوهشی مطالعات ملی، پاییز1391، ش51، ص91 تا 112. ##
27. ضیایی‌پرور، حمید و سیدوحید عقیلی، 1388، «بررسی نفوذ شبکه‌های اجتماعی مجازی در میان کاربران ایرانی»، فصلنامۀ رسانه، زمستان1388، ش80، ص4 تا 23. ##
28. عباسی، مهدی و تورج هاشمی، 1389، «نقش رسانه‌ای اینترنت در ناهنجاری‌های اجتماعی در فضای سایبری در میدان جنگ نرم»، ماهنامۀ مهندسی فرهنگی، بهمن و اسفند1389، س5، ش49 و 50، ص55 تا 63. ##
29. علیمرادی، مصطفی، 1389، «سیرتطور شبکه‌های اجتماعی؛               نگاهی به آغاز و انجام شبکه‌های اجتماعی»، ره‌آورد نور، تابستان1389، ش31، ص6 تا 13. ##
30. فاضلی، محمد و فاطمه شعبانی اصل، 1392، «ضرورت گسترش انواع سبک زندگی در رسانهٔ ملی»، فصلنامهٔ مطالعاتسبکزندگی، بهار1392، ش3، ص145 تا 154. ##
31. فرقانی، محمدمهدی، 1381، «شبکه‌های ارتباطی نوین و رسانه‌های همگانی تقابل یا تعامل»، فصلنامۀ رسانه، زمستان1381، ش52، ص48 تا 57. ##
32. کبریایی‌زاده، حسین، 1390، نقش شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری تحولات سیاسی و فرهنگی با تمرکز بر امواج بیداری اسلامی در خاورمیانه»، فصلنامۀ روابط فرهنگی، مهر1390، ش1، ص30 تا 37. ##
33. کلانتری، عبدالحسین و حسین حسنی، 1388، «سبک زندگی‌سازی برنامه‌های رادیویی؛ پاسخ‌گویی به نیازهای روزمرۀ مخاطبان در عصر مدرن»، فصلنامۀ علمی‌ترویجی رسانه، زمستان1388، ش80، ص81 تا 96. ##
34. گرجیان، محمدمهدی و زهرا محمدعلی میرزایی، 1389، «رابطۀ انسان با حق‌تعالی، براساس مبانی هستی‌شناختی عرفانی»،فصلنامۀ فلسفه و کلام اسلامی آینۀ معرفت، بهار1389، ش22، ص75 تا 98. ##
35. لاجوردی، هاله، 1384، «نظریه‌های زندگی روزمره»، فصلنامۀ علمی و پژوهشی مطالعات جامعه‌شناختی، زمستان1384، ش26، ص123 تا 140. ##
36. محسنی، منوچهر، 1375، «شبکۀ اطلاعاتی اینترنت؛ ویژگی‌ها و تأثیرات اجتماعی‌فرهنگی»، فصلنامۀ علمی و ترویجی رسانه، بهار1375، ش25، ص22 تا 37. ##
37. محسنیان راد، مهدی، 1391، «سه نسل شبکۀاجتماعی، حضور                 همزمان در کشورهای غیرپیشرفته: مورد ایارن»، فصلنامۀ علمی و پژوهشی علوم‌اجتماعی (دانشگاه علامه‌طباطبایی)، تابستان1391، ش57،                     ص37 تا 74. ##
38. موحدی، محسن، 1393، «وظایف سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی در ترویج سبک زندگی اسلامی»،فصلنامۀ سبکزندگیدینی، پاییز1393، س1، ش1، ص127 تا 154. ##
39. میرزایی، حسین و سعیده امینی، 1385، «تحلیل محتوای پیام‌های بازرگانی تلویزیونی با تأکید بر طبقۀ اجتماعی و سبک زندگی»، فصلنامۀ مطالعاتفرهنگیوارتباطات، پاییز1385، ش6، ص135 تا 154. ##
40. ولی‌زاده، محمدجواد، 1392، «ضرورت ارائۀ تعریفی بومی‌اسلامی‌        ایرانی از سبک زندگی»، ماهنامۀ مهندسی فرهنگی، بهار1392، س8، ش75، ص30 تا 55. ##
41.AskariSichani, Omid and Jalili, Mahdi (2015). Influence maximization of informed agents in social networks.Applied Mathematics and Computation 254: 229-239. ##
42.Castells, Manuel. (2007). Communication, power and counter-power in the network society.International journal of communication 1(1): 29. ##
43.Castells, Manuel and Cardoso, Gustavo (2006). The network society: From knowledge to policy, Center for Transatlantic Relations, Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University. ##
44.Chorley, Martin. Whitaker, Roger and Allen, Stuar (2015). Personality and location-based social networks. Computers in Human Behavior 46: 45-56. ##
45.Chu, Samuel. Chan, Carol and Tiwari, Agnes (2012). Using blogs to support learning during internship. Computers & Education 58(3): 989-1000. ##
46.Gonzalez, Reyes. Llopis, Juan and Gasco, Jose (2015). Social networks in cultural industries. Journal of Business Research 68(4): 823-828. ##
47.Kamal, Noreen. Fels, Sidney and Fergusson, Michael (2014). Online social networks for health behaviour change: Designing to increase socialization. Computers in Human Behavior 41: 444-453##
48.Klein, Andreas. Ahlf, Henning and Sharma, Varinder (2015). Social activity and structural centrality in online social networks. Telematics and Informatics 32(2): 321-332. ##
49. O’Malley, A James and Paul, Sudeshna (2015). Using retrospective sampling to estimate models of relationship status in large longitudinal social networks. Computational Statistics & Data Analysis 82: 35-46. ##
50.Rahimpour, Sepideh (2014). Blogs: A Resource of Online Interactions to Develop Stance-taking. Procedia-Social and Behavioral Sciences 98: 1502-1507. ##
51.Sharif Hassanzad, Shabnam. Mahmazi, Shabnam. Jafari Navimipour, Nima and Aghdam, Behzad Farid (2013). "A review on search and discovery mechanisms in social networks. Journal of IJIEEB 5(6): 64-72.