تحلیل فلسفی اسناد تحولی آموزش‌وپرورش بر اساس مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان و دلالت‌های تربیتی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان همدان

2 گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

3 گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

 
پژوهش حاضر با هدف تحلیل فلسفی اسناد تحولی آموزش‌وپرورش بر اساس مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان و دلالت‌های تربیتی انجام شده است. در این پژوهش از روش پژوهش تحلیل مفهومی و قیاس استنتاجی (الگوی بازسازی‌شدۀ فرانکنا) استفاده شده است. بدین منظور، اخلاق حرفه‌ای معلم و شاخص‌های معتبر آن بر اساس هشت محور اصلی احصا گردید، محتوای اسناد تحولی آموزش‌وپرورش برای شناسایی گزاره‌های توصیفی و تجویزی مرتبط، بررسی و تحلیل شد و سپس، متناظر با آن، الگویی متشکل از اهداف، اصول و روش‌های اخلاق حرفه‌ای معلم به دست آمد. یافته‌های پژوهش بیانگر دلالت‌هایی در اهداف، اصول و روش‌های اخلاق حرفه‌ای معلم است. شماری از اهداف اخلاق حرفه‌ای معلم عبارت‌اند از: دستیابی به سعادت و کمال، پرورش مسئولیت‌پذیری، کسب شایستگی‌ها و زمینه‌سازی برای هدایت متربیان. بعضی از اصول عبارت‌اند از: احترام، تعهد، شایسته‌محوری و شکیبایی. از روش‌ها نیز می‌توان به اسوه‌سازی اخلاقی، باورسازی ایمانی، تعالی شئون وجودی و تدریج و مداومت اشاره کرد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اسناد تحولی آموزش‌وپرورش بر محورهای اخلاق حرفه‌ای معلم منطبق است و باید برای آموزش اخلاق حرفه‌ای معلم به نومعلمان همت گماشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophical Analysis of Educational Upheaval Documents Based on the Components of Teachers' Professional Ethics and its Educational Implications

نویسندگان [English]

 • sina torkashvand 1
 • Vahideh moradiyan mohammadieh 2
 • susan keshavarz 3
1 department philosophy of education in Farhangian university
2 department philosophy of education
3 kharazmi university
چکیده [English]

 
The aim of this study was to philosophically analyze the evolutionary documents of education based on the components of teachers' professional ethics and educational implications. In this research, the research method of conceptual analysis and inferential analogy (Frankenna reconstructed model) has been used. For this purpose, based on 8 basic axes of teacher professional ethics and valid indicators have been calculated; The content of educational transformation documents has been examined and analyzed to identify related descriptive and prescriptive propositions, and then a corresponding pattern consisting of goals, principles and methods of teacher professional ethics has been inferred. The research findings indicate some implications for the goals, principles and methods of teacher ethics. Among the goals of a teacher's professional ethics are: achieving happiness and perfection, cultivating a sense of responsibility, gaining competencies, and laying the groundwork for guiding educators. Some of the principles are: the principle of respect, commitment, competence and patience. Among the methods, we can mention the method of moral modeling, belief in belief, transcendence of existential affairs, and gradualness and continuity. The results of the research show that the evolutionary documents of education are in accordance with the axes of teacher professional ethics and efforts should be made to teach new professional ethics to new teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • professional ethics
 • teacher
 • education
 • transformational documents
 1. امام، محمدرضا (1386)، مبانی فقهی و حقوقی امانتداری در اخلاق حرفهای در تمدن ایران و اسلام، تهران: آگاه.
 2. باقری، خسرو، نرگس سجادیه و طیبه توسلی (1389)، رویکردها و روشهای پژوهش در فلسفۀ تعلیموتربیت، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 3. برنامۀ زیرنظام تربیتمعلم و تأمین منابع انسانی نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران (1398)، دبیرخانۀ شورای عالی آموزش‌وپرورش.
 4. بیک‌زاده، جعفر، محمد صادقی و داوود ابراهیم‌پور (1391)، «تأثیر عوامل سازمانی بر رشد اخلاق حرفه‌ای کارکنان»، اخلاق در علوم و فناوری، ش2، ص1-25.
 5. حاجی‌بابایی، حمیدرضا و سوسن کشاورز (1391)، مدرسهای که من دوست دارم، تهران: مدرسه.
 6. حسینی، نجمه و عفت عباسی (1391)، «راهکارهای نهادینه‌کردن اخلاق حرفه­ ای در سازمان­ ها از دیدگاه آموزه­ های دینی»، اسلام و پژوهش های تربیتی، سال2، ش1، ص129-154.
 7. سند تحول بنیادین آموزشوپرورش(1390)، تهران: دبیرخانۀ شورای عالی آموزش‌وپرورش.
 8. صالح‌نیا، منیره و زینب توکلی (1388)، «اخلاق سازمانی با تأکید بر منشور اخلاقی»، اخلاق در علوم و فناوری، ش3 و 4، ص20-35.
 9. غلام‌ پور، میثم، محسن آیتی و احمد واشقانی فراهانی (1399)، «تبیین مؤلفه‌های تربیت اخلاقی فراگیران و تحلیل جایگاه آن در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش»، پژوهشنامۀ اخلاق، سال13، ش49، ص129-150.
 10. فرامرزقراملکی، احد (1385)، اخلاق حرفه‌ای، قم: مجنون.
 11. فرامرزقراملکی، احد (1386)، بر سر گنج؛ در اخلاق حرفهای در تمدن ایران و اسلام، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 12. فرامرزقراملکی، احد (1388)، درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای، تهران: سرآمد.
 13. فرامرزقراملکی، احد، زینب برخورداری و فائزه موحدی (1395)، اخلاق حرفهای در مدرسه، تهران: مؤسسۀ آموزشی فرهنگی.
 14. فرمهینی فراهانی، محسن و لیلا بهنام جام (1391)، «بررسی میزان رعایت مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای آموزش در اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شاهد»، اخلاق در علوم و فناوری، سال7، ش1، ص1-10.
 15. قمی، محسن و همکاران (۱۳۸۷)، «نظریۀ حرکت جوهری؛ پیامدهای فلسفی تربیتی»، اندیشۀ دینی، ش29، ص91-116.
 16. گودرزی، مصطفی (1388)، بررسی مبانی دینی اخلاق حرفهای معلمان از دیدگاه اندیشمندان مسلمان، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه کردستان.
 17. مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (1389). تهران: دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش.
 18. محمدی، مسلم و مهدی گل‌وردی (1392)، «مؤلفه­ های اخلاق حرفه­ ای در سازمان با الگوگرفتن از مبانی دینی»، دوفصلنامه اسلام و مدیریت، سال2، ش3، ص161-180.
 19. مصلحی نوش‌آبادی، حسین (1392)، بررسی اخلاق حرفهای معلمی از منظر شهید مطهری،پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه اصفهان.
 20. مطهری، مرتضی (1374)، تعلیموتربیت در اسلام، تهران: صدرا.
 21. مطهری، مرتضی (1378)، فلسفۀ اخلاق، تهران: صدرا.
 22. Bowie, N. (2003), the role of ethics in professional education; in: A companion to the philosophy of education; R. Curren, (Ed), Blackwell
 23. Ngang, T. K., & Chan, T. C. (2015), The importance of ethics, moral and professional skills of novice teachers Procedia-Social and Behavioral Sciences, 205, 8-12.
 24. Ontario College of Teachers (2011), “The ethical standards for the teaching profession”, http://www.oeeo.ac