نویسنده = محمدرضا نقیه
تعداد مقالات: 2
1. طهارت خیال وهنر مقدس

دوره 9، شماره 31، بهار 1392، صفحه 41-64

محمدرضا نقیه؛ آزاده ابراهیمی فخاری


2. سیاست اخلاقی در سیره امام رضا7

دوره 8، شماره 28، تابستان 1391، صفحه 67-86

علیرضا ناجی؛ محمدرضا نقیه