نویسنده = ���������� ��������������
طهارت خیال وهنر مقدس

دوره 9، شماره 31، خرداد 1392، صفحه 41-64

محمدرضا نقیه؛ آزاده ابراهیمی فخاری


سیاست اخلاقی در سیره امام رضا7

دوره 8، شماره 28، شهریور 1391، صفحه 67-86

علیرضا ناجی؛ محمدرضا نقیه