نویسنده = ������������ ������������ ��������������������
نگاهی به عناصر برنامۀ درسی در کتاب مفاتیح‌الحیاة آیت‌الله جوادی‌آملی

دوره 12، شماره 45، آذر 1395، صفحه 57-88

10.22081/jare.2016.22301

محبوبه محمد شفیع؛ سیدابراهیم میرشاه جعفری


درآمدی بر اصول تربیت اخلاقی از منظر ملا احمد نراقی

دوره 10، شماره 35، خرداد 1393، صفحه 9-39

کمال نصرتی هشی؛ رضا علی نوروزی؛ حسین منصوری؛ ستاره موسوی؛ رقیه حقیقت