نویسنده = اکبر صالحی
تعداد مقالات: 4
1. رابطة دین‌داری با کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 12، شماره 44، تابستان 1395، صفحه 191-219

10.22081/jare.2017.44927.

اکبر صالحی؛ سید نبی الله قاسم تبار


3. تأثیر قصه‌های قرآن بر عزّت‌نفس دانشجویان

دوره 11، شماره 41، پاییز 1394، صفحه 65-83

10.22081/jare.2017.44906.

محمد خالدان؛ اکبر صالحی؛ رضا شاکری