نویسنده = سیده زکیه طبسی
تعداد مقالات: 1
1. اخلاق حرفه ای در اسلام و رابطه آن با اثربخشی مدیران آموزشی

دوره 13، شماره 47، بهار 1396، صفحه 167-187

سید طاهر سیدی نظرلو؛ سیده زکیه طبسی