کلیدواژه‌ها = عشق
ازدواج به مثابه اقدامی اخلاقی؛ پاسخ به سه استدلال

دوره 9، شماره 32، شهریور 1392، صفحه 9-36

سید حسن اسلامی اردکانی


چیستی محبت متقابل خداوند و انسان

دوره 8، شماره 28، شهریور 1391، صفحه 11-39

مهدی اکبر نژاد؛ حسین رستمی


درآمدی بر پیامدهای تربیتی و اخلاقی عشق در اندیشه ی سهروردی

دوره 8، شماره 27، خرداد 1391، صفحه 133-160

مجید یاریان؛ الهام علی جولا


محبّت، فضیلت برتر در اندیشه‌ی اخلاقی توماس آکوئیناس

دوره 7، شماره 25، آذر 1390، صفحه 171-196

فروزان مصطفی منتقمی؛ زهرا خزاعی