روحانیت و معنویت؛ الزامات معرفتی در تبلیغ معنویت با تاکید بر نقد آراء جول اوستین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه و کلام دانشگاه بین‌المللی اهل بیت، تهران، ایران

10.22081/jare.2024.68194.1881

چکیده

هدایت فکری-دینی به‌منزله یکی از اهداف مهم روحانیت است. این وظیفه علاوه‌بر اینکه متضمن تبیین اندیشه‌های ناب اسلامی است؛ همچنین، مستلزم مواجهه با شبهات دینی - معنوی و هدایت ذهن جوانان به‌سوی اندیشه‌های متعالی است. در این میان، اندیشه‌های جول اوستین مصداقی از چنین شبهاتی در فضای فرهنگی ایران است و پرسش مقاله نیز در این‌باره است که چه الزامات معرفتی در تبلیغ معنویت با تاکید بر اندیشه‌های جول اوستین وجود دارد؟ در مواجهه با رهیافت اوستین که تحت عنوان «الهیات انگیزشی و مثبت‌گرا» قابل بازخوانی است؛ می‌توان بر جنبه معرفتی تمرکز کرده و از روش تحلیلی- انتقادی استفاده کرد. بدین‌سان، هدف مقاله تحلیل دو نحوه کنشگری روحانیون است. نخست، در کنش معرفتی – سلبی «مقابله با تلقی ناقص از اهداف دینی - معنوی» و «مقابله با تقلیل اهداف کلان به مسائل جزئی» از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که اوستین مبنی‌بر ارزش‌های دوران معاصر به تحریف آموزه‌های دینی اقدام می‌کند. دوم، در کنش معرفتی – ایجابی «ابلاغ اهداف وحیانی دین» و «ابلاغ مبانی نظری-الهی» حائز اهمیت است؛ چرا که از سویی، هدف غایی همان سعادت انسان و اصلاح امور زندگی به‌واسطه قرب الهی است و از سوی دیگر، غفلت از مبانی نظری-الهی موجب بروز چالش‌های متعددی می‌شود. در واقع، الهیات نزد اوستین بهانه‌ای برای توجیه تلاش همه‌جانبه برای موفقیت‌های این‌جهانی است. حال آنکه این نگرش، علاوه‌بر اینکه به تحریف اهداف وحیانی ختم می‌شود؛ توامان، مبانی الهیات وحیانی را نادیده می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Clergy and spirituality; Epistemic requirements in the propaganda of spirituality with emphasis on criticism of Joel Osteen

نویسنده [English]

 • محمدحسین کیانی
استادیار دانشگاه بین‌المللی اهل بیت، تهران، ایران
چکیده [English]

Joel Osteen's ideas are about re -reading some of the ideas of the New Age of Christianity, and the question is about how the spiritual activism of the clergy in attracting youth influenced by Joel Osteen's ideas is? In the face of the Osteen approach, which can be read as "motivational and positive theology"; The epistemic aspect can be focused on an analytical-critical method, regardless of the actual action that goes back to the practical conduct of the clergy. Thus, the purpose of the article is to analyze the two ways of activating the clergy. First, it is more important in the epistemic -negative action of "countering the incomplete perception of religious -spiritual goals" and "countering the great goals to minor issues"; Because Osteen is distorting religious teachings to the values of contemporary era. Second, it is important in the epistemic-positive action of the "revelation of the revelation of religion" and "communicating the theoretical-theoretical foundations"; On the one hand, the ultimate goal of human happiness is to reform the affairs of life through divine closeness, and on the other hand, neglect of theoretical-theoretical foundations causes many challenges. In fact, theology with Osteen is an excuse to justify a comprehensive effort to succeed in this world. However, this attitude, in addition to distorting revelation goals, ends; The combination ignores the foundations of revelation theology

کلیدواژه‌ها [English]

 • New spirituality
 • success
 • motivational preaching
 • negative action
 • positive
 1. منابع

  1. قرآن کریم.
  2. اوستین، جوئل (1391)، انسان بهتر، ترجمۀ مهدی قراچه‌داغی، تهران: آسیم.
  3. اوستین، جوئل (1392)، آرامش در پرتو ایمان، ترجمۀ شبنم سمیعیان، تهران: ققنوس.
  4. اوستین، جوئل (1393)، هر روز پنجشنبه است، ترجمۀ شبنم سمیعیان، تهران: ققنوس.
  5. اوستین، جوئل (1394)، حصارها را کنار بزنید، ترجمۀ نیلوفرسادات مصطفی‌زاده، تهران: کوهسار.
  6. برن، راندا (1388)، راز، ترجمۀ مهدی قراچه‌داغی، تهران: پیکان.
  7. جوادى آملى، عبدالله (1378)، شریعت در آینۀ معرفت، قم: مرکز نشر اسراء.
  8. جوادى آملى، عبدالله (1381)، صورت و سیرت انسان در قرآن، قم: مرکز نشر اسراء.
  9. طباطبایى، سیدمحمدحسین (1378)، تفسیر المیزان، ترجمۀ محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  10. طباطبایى، سیدمحمدحسین (1387)، بررسی‌های اسلامی، به‌کوشش سیدهادی خسروشاهی، قم: بوستان کتاب.
  11. طباطبایى، سیدمحمدحسین (1397)، شیعه در اسلام، به‌کوشش سیدهادی خسروشاهی، قم: بوستان کتاب.
  12. طبرسی، رضی‌الدین‌ (1392)، مکارم الاخلاق، قم: رضی.
  13. کیانی، محمدحسین (1388)، «مؤلفه‌های معنویت نوپدید در ایران»، کتاب نقد، ش50-51، ص109-157.
  14. کیانی، محمدحسین (1442ق)، «ینبغیات التصدی للنزعة المعنویة الحدیثة فی بیان الخطوة الثانیة للثورة»، المصطفی، السنة الاولی، العدد الاول، ص175-192.
  15. مجلسی، محمدباقر (1403ق)، بحار الانوار، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی.
  16. مقام معظم رهبری، https://www.leader.ir/fa/archive
  17. Berg, Yehuda (2009). Kabbalah; The Power to Change Everything. Los Angeles & California: Kabbalah Publishing.
  18. Dalai Lama (1998). The Art of Happiness: A Handbook for LivingJan: Riverhead. New York: Riverhead.
  19. Osteen, Joel (2004). Your Best Life Now: 7 Steps to Living at Your Full Potential. New York: Faith Words.
  20. Osteen, Joel (2008). Your Best Life Begins Each Morning: Devotions to Start Every Day of the Year. New York: Faith Words.
  21. Osteen, Joel (2009). Hope for Today Bible. New York: Howard Books.
  22. Osteen, Joel (2016). Think Better, Live Better: A Victorious Life Begins in Your Mind. New York: Faith Words.
  23. Osteen, Joel (2017). Blessed in the Darkness: How All Things Are Working for Your Good. New York: Faith Words.
  24. Sai Baba, Sathya (1984). The Embodiment of Love. London: Sawbridge Enterprises.
  25. Wilkinson, Tony (2007). The Lost Art of Being Happy: Spirituality for Sceptics. Finland: Findhorn Press.

   

دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 72
سومین شماره علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی
شهریور 1402
صفحه 73-98
 • تاریخ دریافت: 05 دی 1402
 • تاریخ بازنگری: 19 بهمن 1402
 • تاریخ پذیرش: 01 شهریور 1402