نویسنده = ���������� �������� ��������
ارزیابی تنبیه بدنی کودکان با معیارهای اخلاق اسلامی

دوره 10، شماره 35، خرداد 1393، صفحه 205-244

محمد جواد فلاح؛ سمیه سادات حجازی نسب