کلیدواژه‌ها = گزاره‌های اخلاقی
تعداد مقالات: 3
1. إنشائات غیرطلبی و چگونگی فهم گزاره‌های اخلاقیِ قرآن

دوره 8، شماره 30، زمستان 1391، صفحه 67-96

حسن سراج زاده


2. موضوع‌شناسی گزاره‌های اخلاقی قرآن

دوره 7، شماره 25، پاییز 1390، صفحه 35-64

حسن سراج زاده


3. روش‌شناسی فهم گزاره‌های اخلاقی قرآن

دوره 7، شماره 23، بهار 1390، صفحه 85-115

حسن سراج‌زاده