کلیدواژه‌ها = کانت
ازدواج به مثابه اقدامی اخلاقی؛ پاسخ به سه استدلال

دوره 9، شماره 32، شهریور 1392، صفحه 9-36

سید حسن اسلامی اردکانی


نیت اخـلاقی (از دیدگاه کانت و اسلام)

دوره 7، شماره 26، بهمن 1390، صفحه 121-152

زهرا موسوی


اخلاق وظیفه‌گرایانه‌ی کانت

دوره 6، شماره 22، دی 1389، صفحه 93-127

مهدی میرابیان تبار