کلیدواژه‌ها = روان‌شناسی اخلاق
مروری نظامدار بر مفهوم منش‌های اخلاقی

دوره 18، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 37-73

10.22081/jare.2023.65562.1794

محسن آربزی؛ مسعود فضیلت پور


بررسی تطبیقی خودگرایی و دیگرگرایی روان شناختی و تبیین دیگرگرایی خداسو

دوره 17، شماره 43، آذر 1400، صفحه 81-114

10.22081/jare.2022.63184.1718

محمدرضا سالاری فر؛ میر مهدی موسوی اصل؛ محمود اصفهانیان


گستره‌شناسی تحلیلی پژوهش‌های اخلاقی

دوره 16، شماره 40، اسفند 1399، صفحه 97-126

10.22081/jare.2021.60240.1605

سید اکبر حسینی قلعه بهمن


نقش مادر در شکل گیری وجدان اخلاقی

دوره 14، شماره 31، آذر 1397، صفحه 11-31

10.22081/jare.2019.52295.1281

هاجر عساکره؛ حسین دیبا